Xây dựng đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na”

Ngày 01/06/2018 View: 3117

Xây dựng đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na”

Xây dựng đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na”

 

Dự án

Xây dựng đường Trần Hoàng Na từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Trần Hoàng Na”

1

Chủ đầu tư

Ban quản lý Đầu tư Xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban quản lý ODA)

2

Vài trò Dự án

Tổng thầu thi công

3

Thời gian

1/2018

4

Địa điểm

Ninh Kiều, Cần Thơ

TIN LIÊN QUAN
© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®