Tin tức dự án

Ra quân đầu năm trên công trình: Cải tạo Trung tâm hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại tuần lễ cấp cao APEC 2017

01/06/2018 View: 314

© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®