Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn 2020

Xây dựng HUYHOANG trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.

020301-tam-nhin-2020.jpg

Sứ mệnh

- Đối với khách hàng: Tạo ra sản phẩm cho xã hội với chất lượng tốt nhất để có một thị trường phát triển bền vững.

- Đối với đối tác: Là đối tác tin cậy, chân thành, thể hiện tinh thần hợp tác cùng phát triển.

- Đối với cổ đông: Luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo và gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông.

- Đối với CBNV: Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, năng động, sáng tạo. Tạo điều kiện và cơ hội phát triển tối đa, đảm bảo thu nhập và các lợi ích tốt nhất cho toàn bộ nhân viên.

020302-su-menh-huyhoang-iti.jpg

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi hoạt động xây dựng với phương châm: Chất lượng - An toàn - Tiến độ - Hiệu quả.

Với trình độ quản lý chuyên nghiệp, với trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia cùng với trang bị máy móc thiết bị hiện đại và áp dụng các công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến, chúng tôi tin rằng sẽ luôn hoàn thành mọi công việc mà khách hàng tin tưởng giao cho.

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác cùng với các quý Doanh nghiệp về các lĩnh vực có liên quan đến thi công xây dựng công trình, đặc biệt là phần nền móng, xây dựng hạ tầng, giao thông, thủy lợi ... với mong muốn hợp tác cùng phát triển.

 

Giá trị cốt lõi:

- Chất lượng.

- Tiên phong.

- Trách nhiệm.

- Công khai, minh bạch.

- Chuyên nghiệp, hiệu quả.

020303-triet-ly-kinh-doanh.jpg
© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®