GIỚI THIỆU VỀ huy hoàng

Lịch sử phát triển

Từ tiền thân là Công ty TNHH thương mại và xây lắp Huy Hoàng thành lập ngày 14 tháng 01 năm 2000 nay đã trở thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng ngày càng phát triển mạnh mẽ và mở rộng trên nhiều lĩnh vực đa dạng.

Xem chi tiết

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Ban lãnh đạo Công ty

Xem chi tiết

Đối tác chiến lược

HUY HOANG ITI luôn coi trọng việc xây dựng và phát triển mạng lưới đối tác để cùng chia sẻ, hợp tác & thành công. Trải qua 11 năm hình thành và phát triển, đến nay HUY HOANG ITI đã hình thành mạng lưới đối tác rộng khắp trong nhiều lĩnh vực từ khoa học và công nghệ, kỹ thuật dịch vụ…đến tài chính.

Xem chi tiết

020600-doi-tac-chien-luoc.jpg

Giải thưởng

Giải thưởng Huy Hoàng

Xem chi tiết

020300-tam-nhin-su-menh.jpg

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Hệ thống nhân sự của Công ty CP FECON được điều hành bởi Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị với hai khối: Front Office và Back Office.

Xem chi tiết

020500-so-do-to-chuc.png
© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®