Văn hóa doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

Để “chinh phục tầm cao”, Huy Hoang ITI xây dựng một hệ thống vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố.

Xem chi tiết

060100-gia-tri-cot-loi.png

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác cùng với các quý Doanh nghiệp về các lĩnh vực có liên quan đến thi công xây dựng công trình, đặc biệt là phần nền móng, xây dựng hạ tầng, giao thông, thủy lợi ... với mong muốn hợp tác cùng phát triển.

Xem chi tiết

Văn hóa nội bộ

Mỗi cá nhân là một màu sắc khác biệt trong bức tranh tổng thể nhiều màu mang tên HUY HOANG ITI. Đa sắc nhưng thống nhất, gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau để công việc là cống hiến, đồng nghiệp là người thân và để mỗi ngày làm việc là một ngày hạnh phúc.

Xem chi tiết

060300-van-hoa-noi-bo.jpg
© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®