Giải thưởng Huy Hoàng

Bằng khen tỉnh Đà Nẵng trao tặng 2017

Giải thưởng 11/2017

Bằng khen tỉnh Quảng Ninh trao thưởng - 03/2018

Giải thưởng 03/2018

Bộ Xây dựng trao tặng chứng nhận: Gói thầu xây dựng chất lượng cao

Giải thưởng 04/2018

Công trình Chất lượng cao - Hội trợ triển lãm Apec 2017

Giải thưởng 04/2018

Công trình Chất lượng cao - Cung Tiên Sơn Apec 2017

Bộ Xây dựng trao tặng chứng nhận: Gói thầu xây dựng chất lượng caoGiải thưởng 12/2018

Bộ Xây dựng trao tặng chứng nhận: Gói thầu xây dựng chất lượng cao

Giải thưởng 06/2020

© Copyright 2018 huyhoangiti.vn - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®