Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Login • Comercial Areas

  Comercial Areas

       Is the exclusive distributor of building products sector. Many years, huyhoangiti partner trust providing the best quality products to the market.
 • Infrastructure Areas

  Infrastructure Areas

       Advanced construction technology, modern construction equipment, and talented staff are the greatest strengths that make up credibility and brand huyhoangiti years.
 • Interior & Exterior Areas

  Interior & Exterior Areas

        With many years of experience in the field of construction interior finishing, huyhoangiti always bring the best quality for all projects, the satisfaction of our customers.
 • M&E Areas

  M&E Areas

       With a team of highly qualified professionals and a lot of experience, we have been undertaking the design and construction consultancy M&E system.
Home News
Lễ ra quân đầu năm 2017 tại Công trình Cải tạo Trung tâm hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông tại tuần lễ Cấp cao APEC 2017
PDF Print E-mail
There are no translations available.

Sáng ngày 03/02/2017 (mng 7 tháng Giêng năm Đinh Du), Ban qun lý d án đu tư xây dng các công trình dân dng và công nghip Đà Nng phi hp vi Công ty c phn đu tư và thương mi quc tế Huy Hoàng t chc l ra quân đu năm ti công trình ci to Trung tâm hi ch trin lãm thành Trung tâm báo chí phc v công tác truyn thông ti tun l cp cao APEC 2017


Đ
ến tham d bui l, có đng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trc Thành y; đng chí Nguyn Ngc Tun – Thành y viên, Phó Ch tch UBND thành ph Đà Nng cùng lãnh đo các S, ban, ngành và cán b công nhân viên Công ty c phn đu tư và thương mi quc tế Huy Hoàng.
  Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tặng quà đầu năm cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng.


Lãnh đo Thành y, UBND thành ph tng quà đu năm cho Ban qun lý d án đu tư xây dng các công trình dân dng và công nghip Đà Nng và Công ty c phn đu tư và thương mi quc tế Huy Hoàng.

Phát biu ti bui l, đng chí Nguyn Ngc Tun ghi nhn nhng c gng, n lc ca đơn v giám sát, thi công trong thi gian qua đã góp phn đy nhanh tiến đ d án, đáp ng yêu cu v cht lượng công trình, đng thi tin tưởng vi nhng n lc đó, công trình ci to Trung tâm hi ch trin lãm thành Trung tâm báo chí phc v công tác truyn thông ti tun l cp cao APEC 2017 s sm đưa vào s dng, đáp ng nhu cu cho công tác truyn thông ti tun l cp cao APEC 2017.

 
seo
своими руками